Bilgi! Tarayıcınızın script özelliği devredışıdır. Lütfen sistemi kullanabilmek için scriptleri etkinleştirin.

Mimar Görüşleri

Hasan MİNGÜ

Mimari taşta zaptedilmiş tarih olarak görülebilir.

Taş mükemmel olarak nitelendirilebilecek bir malzeme değildir.

Taşın kusuru renginde, sakatlıklarında, yara izlerinde, damarlarında ve yegâneliğinde yatar. Taş yıllar yılı oluşumundan sonra vücuda gelir. Kusuru gerçekte tarihi yansıtır. Yaşamış olduğu yılları. Hatıraları, doğal olayı.

Mimari, doğal bir taş parçasının yegâneliğinde saklı bir tarihtir. Taşı diğer bütün malzemelerden farklı kılan nitelik budur. Bir taş parçası, seçilmiş ve yerleştirilmiş olduğu şekliyle, tasarımcısının sözleriyle konuşur. Benzersiz sathı mimarın söylemek istediğini söyler. Bu nedenledir ki, içine hiçbir şey katılmaksızın yegâneliğini göstermek üzere, doğal taş olduğu gibi muhafaza edilecektir. El sürülmemiş sathıyla bütün diğer tasarım oyunlarına zemin oluşturacaktır.
Hasan MİNGÜ